Hoạt động xuất bản

Hoạt động xuất bản của Viện IRED bao gồm:

  • Biên soạn và xuất bản sách giáo dục
  • Biên dịch và xuất bản sách giáo dục
  • Tổ chức xuất bản Chuyên san giáo dục
MỘT SỐ ĐẦU SÁCH TIÊU BIỂU MÀ VIỆN IRED ĐÃ XUẤT BẢN
  • Đúng việc

    Công việc của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm làm người, làm dân và làm việc. Lựa chọn của mỗi người trong từng “công việc”... Xem tiếp »

  • Sách LỊCH SỬ THẾ GIỚI

    “Pho Lịch sử Thế giới nổi tiếng này của J.M. Roberts được nhiều người coi là công trình khảo sát, gọn trong một quyển, tốt nhất hiện... Xem tiếp »