Hoạt động xuất bản

Hoạt động xuất bản của Viện IRED bao gồm:

 • Biên soạn và xuất bản sách giáo dục
 • Biên dịch và xuất bản sách giáo dục
 • Tổ chức xuất bản Chuyên san giáo dục
MỘT SỐ ĐẦU SÁCH TIÊU BIỂU MÀ VIỆN IRED ĐÃ XUẤT BẢN
 • Bàn về tự do

  Tác phẩm Bàn về tự do của John Stuart Mill đề cập đến khái niệm tự do xã hội như là ranh giới giữa kiểm soát xã hội và độc lập cá... Xem tiếp »

 • Một lý thuyết về tự do

  Đây là bản dịch thứ hai tác phẩm On Liberty, một trong những tác phẩm cội nguồn của triết học chính trị phương Tây

  Xem tiếp »