Sách “SƯ PHẠM KHAI PHÓNG - THẾ GIỚI, VIỆT NAM & TÔI” sắp được ra mắt sẽ chia sẻ một số góc nhìn riêng của tác giả Giản Tư Trung và tổng hợp những phương pháp sư phạm từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ thế giới đến Việt...

Xem tiếp >> • «SỬ HỌC ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI TÀI LIỆU» (C.-V. LANGLOIS & C. SEIGNOBOS, 1898)
  Thể loại: Bài dịch

  Chuyên luận Dẫn Vào Nghiên Cứu Sử Học (Introduction aux Études historiques, 1898) của Charles-Victor Langlois và Charles Seignobos là quyển sách gối đầu giường của nhiều thế hệ sử gia Pháp, và sự kiện nó còn được tái bản gần 100 năm sau chứng nhận giá trị lâu dài của tác phẩm này....

  Xem tiếp >>
 • VIỆC SĂN TÌM, XÂY DỰNG SỬ LIỆU (H. I. MARROU, 1954)
  Thể loại: Bài dịch

  «Sử học được thực hiện với tài liệu (...) không có sử liệu thì sử học cũng không có». Dù cực kỳ đúng đắn, phát biểu nổi tiếng trên của Charles-Victor Langlois và Charles Seignobos vẫn có thể khiến cho một sử gia tập sự suy tưởng, vội vã và sai lầm...

  Xem tiếp >>
 • SỰ KIỆN LỊCH SỬ (C.-V. LANGLOIS & C. SEIGNOBOS, 1898)
  Thể loại: Bài dịch

  Sự kiện lịch sử biểu hiện những hiện tượng có bản chất rất khác nhau. Từ cùng một tài liệu, người ta có thể rút ra đủ thứ sự kiện, về văn bản, ngôn ngữ, bút pháp, về các sự kiện khác, tục lệ, biến cố…

  Xem tiếp >>
 • BIẾN CỐ VÀ THIẾT CHẾ (P. LACOMBE, 1894)
  Thể loại: Bài dịch

  Paul Lacombe và Về Lịch Sử Xem Như Khoa Học (De l'Histoire considérée comme science, xuất bản năm 1894) thuộc vào thời giao thoa – cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – giữa một khoa sử học đang gặp khủng hoảng trầm trọng và một môn xã hội học...

  Xem tiếp >>