Điều khoản sử dụng

Trang  web "Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục” hay gọi tắt là “IRED” (tức trang web này) thuộc sở hữu và được điều hành bởi viện IRED. Mọi thông tin trên trang web này nhằm mang đến cho người dùng những kiến thức tổng quát về vấn đề mà họ quan tâm.

Dù đã nỗ lực và thận trọng tối đa để xây dựng và cập nhật thông tin một cách thật chính xác, sai sót vẫn có thể xảy ra. IRED không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong các nội dung có trên trang web này. Hơn nữa, trang web này có thể bao gồm những tài liệu tham khảo liên quan đến các quy định và một số chính sách pháp luật nhất định. Luật và quy định sẽ thay đổi theo thời gian cũng như được phân tích một cách minh bạch ứng với từng hoàn cảnh cụ thể. Vì vậy, thông tin này được cung cấp dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất cứ sự bảo đảm nào về độ chính xác, đầy đủ, kịp thời, và không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. IRED không đảm bảo rằng trang web này - bao gồm các dịch vụ khác nhau cung cấp thông qua trang web, và bất kỳ thông tin, phần mềm cũng như những dữ liệu khác tải về từ trang web này - sẽ không bị gián đoạn, không lỗi, không thiếu sót hoặc không chứa virus hay các yếu tố gây hại khác đến hệ thống máy tính của bạn. Ở mức độ cho phép tối đa được quy định theo luật pháp, IRED từ chối mọi bảo đảm, dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn kể cả những ngụ ý bảo đảm về tính thương mại hay tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Không có bất kỳ trường hợp nào mà IRED, hay những mối quan hệ hợp tác, hoặc các đối tác, đại diện hoặc nhân viên nói trên phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ ai khác cho bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa vào thông tin trên trang Web này, cũng như cho bất kỳ hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự như thiệt hại nào, ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Các thông tin được trình bày trên trang web này không nhằm mục đích tư vấn chuyên môn hoặc giới thiệu dịch vụ. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​với IRED hoặc chuyên gia cố vấn quen thuộc với tình hình thực tế của bạn để được tư vấn kỹ càng những vấn đề cụ thể trước khi đưa ra quyết định. Một số liên kết trên trang web này sẽ dẫn đến hệ thống mạng chủ của các cá nhân hoặc tổ chức mà IRED không có quyền kiểm soát. IRED không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác hay bất kỳ khía cạnh nào khác của thông tin nằm trên các hệ thống mạng như vậy.

Các hoạt động web link sau bị cấm tuyệt đối bởi IRED, thậm chí có thể vi phạm đến bản quyền và thương hiệu:

    * Liên kết liên quan đến việc sử dụng trái phép logo của chúng tôi;
    * Đóng khung hoặc metatags.

Ngoại trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tài liệu trên trang web này là của IRED và / hoặc đối tác của Viện. Không một phần nào thuộc những tài liệu đăng trên trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn, kể cả văn bản, đồ họa và mã html, có thể được sao chép, hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào bởi bất kỳ phương tiện nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của IRED.

Các tài liệu đăng trên trang web này đã được bảo vệ bản quyền. Không ai được sao chép, phát tán, sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc cho hiển thị công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được sự cho phép từ IRED.