Hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Cụ thể các hướng nghiên cứu mà Viện IRED đang quan tâm bao gồm:

 • Triết lý giáo dục
 • Thực trạng giáo dục
 • Lịch sử giáo dục
 • Giáo dục các nước
 • Giáo dục so sánh
MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRED
 • Đề tài nghiên cứu:
  Tác động của truyền thông đại chúng đến quyết định nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  Nhóm nghiên cứu:

  Thái Huỳnh Anh Chi, Trần Thị Thanh Lan, Đỗ Hồng Quân

  Tình trạng thực hiện:

  Đã hoàn tất

 • Đề tài nghiên cứu:
  Các yếu tố tác động đến quyết định nghề nghiệp của học sinh từ 15 đến 18 tuổi tại Đồng Nai

  Nhóm nghiên cứu:

  Đặng Thị Ngọc Lan, Trần Khánh Hưng, Trần Thị Thanh Lan

  Tình trạng thực hiện:

  Đã hoàn tất

 • Đề tài nghiên cứu:
  Vai trò các chủ thể then chốt trong giáo dục tiểu học công lập hiện nay - Nghiên cứu so sánh giữa một trường tiểu học ở Việt Nam và một trường tiểu học ở Phần Lan

  The roles of the key actors in the primary education: Comparative perspectives between a primary school in Vietnam and another one in Finland

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm: Nguyễn Khánh Trung
       - Thành viên: Lê Minh Hiếu & Nguyễn Hiên

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Một số trí thức cho rằng giáo dục Việt Nam đang “lạc đường” so với thế giới. Cách ví von này mô tả một hiện trạng rất đáng báo động, bởi nói như triết gia Seneque người Tây Ban Nha cách đây hơn 2000 năm trong La vie heureuse : “Khi chúng ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng rời xa đích đến”. Phải chăng đây là hiện trạng thực sự của giáo dục Việt Nam hiện này?... Xem thêm >>

   

  Công bố kết quả nghiên cứu

  Nguyen, K. T. (15/4/2013). Xem người Phần Lan làm sách giáo khoa [Exploring how textbooks are developed in Finland]. Retrieved from Tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20130415/xem-nguoi-phan-lan-lam-sach-giao-khoa/542793.html ... Xem thêm >>

 • Đề tài nghiên cứu:
  Tìm hiểu hệ thống giá trị được chuyển tải qua sách giáo khoa giáo dục đạo đức, giáo dục công dân của bậc học phổ thông ở Việt Nam và việc nhận thức, vai trò của một số chủ thể xã hội đối với nội dung chương trình

  Exploration of the value systems transmitted through text books on moral education and civic education from K-12 in Vietnam: Awareness and roles of key actors in school curriculum

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Nghĩa
       - Thành viên: Nguyễn Hiên

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Bằng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này làm rõ cơ cấu & biến chuyển của hệ thống giá trị được chuyển tải trong sách giáo dục đạo đức, giáo dục công dân ở bậc học phổ thông tại Việt Nam hiện nay… Xem thêm >>