TỌA ĐÀM VĂN HÓA:

RA MẮT BỘ SÁCH
“LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI”

 CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬT ĐỒ SỘ BẬC NHẤT
VIỆT NAM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

- thuộc Tủ sách Khai Phóng do Viện Giáo Dục IRED thực hiện -

9:00-11:30, Thứ Năm, 22/10/2020 tại Viện IRED
(Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM)

Diễn giả: Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung,
các dịch giả Mai Sơn, Phạm Viêm Phương & Bùi Xuân Linh

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Lưu ý: (*) là những thông tin yêu cầu