Phương pháp Nghiên cứu Hỗn hợp trong Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục

Chương trình đào tạo 100% học bổng về:

"Phương Pháp Nghiên Cứu Hổn Hợp Trong Khoa Học Xã Hội và Khoa Học Giáo dục"

Vài thông tin của chương trình:

 • Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED)
 • Giảng viên phụ trách: GS. Elaine Munthe (Đại học Stavanger, Na Uy)
 • Thời gian: 3 ngày – 22, 23 & 24/ 05/ 2013 (Sáng 8h30 - 12h00 & Chiều 13h30 - 17h00)
 • Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM
 • Ngôn ngữ: Song ngữ Anh-Việt (có phiên dịch trực tiếp)
 • Học phí: Nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ từ Na Uy và của Viện IRED, chương trình này sẽ xét cấp học bổng toàn phần (học bổng 100%) cho những người được chọn tham dự.
 • Đối tượng để xét cấp học bổng: Giáo sư/giảng viên của các trường đại học công lập và tư thục, nghiên cứu viên của các viện/trung tâm nghiên cứu tại các đơn vị nhà nước và tổ chức phi lợi nhuận, cũng như các nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên sau đại học mong muốn nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh khoa học xã hội và khoa học giáo dục.
 • Mục tiêu học tập của chương trình

Khi tham dự chương trình này, người tham dự sẽ nổ lực để đạt những mục tiêu sau:

 • Hiểu phương pháp nghiên cứu hỗn hợp là gì và hiểu nền tảng triết lý về phương pháp này một cách rõ ràng
 • Tìm hiểu các khả năng nghiên cứu sử dụng
  • Các tập dữ liệu quy mô lớn
  • Xây dựng bảng hỏi với mục đích cụ thể
  • Phương pháp quan sát (bao gồm sử dụng video ghi hình)
  • Phương pháp và kỹ thuật phỏng vấn
  • Nắm được kiến thức và ứng dụng thực tế của những phương pháp này
  • Có khả năng bắt đầu xây dựng một dự án nghiên cứu mà người tham dự muốn thực hiện
   • Phương thức giảng dạy

Các buổi học được triển khai thông qua các bài giảng trực tiếp với giảng viên, và các thảo luận tại lớp. Nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, chương trình sẽ triển khai dưới hình thức học tương tác với sự tham gia tích cực từ các Học viên.