Phương pháp Nghiên cứu trong Khoa học xã hội

Chương Trình Đào Tạo

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

Research Methods in Social Sciences

 

1/ Mục đích đào tạo

Chương trình này nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu dành cho những người làm nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội.

2/ Mục tiêu của chương trình

  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Trang bị cho học viên những kiến thức cập nhật và chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu mà một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp cần có;
  • Tạo cơ hội giao lưu, kết nối với cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài nước, các học viên, giảng viên và diễn giả của chương trình

3/ Đối tượng tham dự

Là những người làm nghiên cứu, bao gồm giảng viên đại học, nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu, và những người mong muốn nâng cao/phát triển năng lực nghiên cứu của mình theo chuẩn mực quốc tế. 

4/ Giảng viên phụ trách

Chương trình được giảng dạy bởi các nhà nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm nghiên cứu (bao gồm cả giảng viên/chuyên gia quốc tế và giảng viên Việt Nam).

5/ Thời gian & Học phí

  • Thời gian: Tổng thời gian của chương trình là 3 tháng, lịch học thuận tiện cho người bận rộn và linh hoạt theo nhu cầu của các đơn vị (đối với các khóa In-house)
  •  Học phí của toàn bộ chương trình là: 9.500.000 đồng/Học viên

6/ Đơn vị tổ chức

  • Đơn vị tổ chức chương trình: Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED
  • Chứng nhận khóa học: Cấp bởi Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED

7/ Nội dung chương trình

#

TÊN CHUYÊN ĐỀ

SỐ BUỔI

1

Chân dung nhà nghiên cứu
Being a Professional Researcher

1

2

Đạo đức nghiên cứu
Research Ethics

1

3

Thiết kế nghiên cứu
Research Design

6

4

Khoa học luận & Phương pháp luận
Epistemology & Methodology

6

5

Phương pháp nghiên cứu định tính
Qualitative Research Method

6

6

Phương pháp nghiên cứu định lượng
Quantative Research Method

6

7

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp
Mixed Methods Research

6

8

Công bố nghiên cứu
Research Publication

1

9

Kinh nghiệm Nghiên cứu thực địa
Field Research Experiences

1

Tổng

5 môn học & 4 tọa đàm

34 buổi = 136 tiết
(3 tháng)

 

8/ Phương thức giảng dạy

  • Các chuyên đề nhiều buổi sẽ được triển khai theo hình thức “môn học”
  • Các chuyên đề một buổi sẽ được triển khai theo hình thức “tọa đàm”
  • Các tọa đàm này do Viện IRED tổ chức tại IRED và hoàn toàn miễn phí tham dự