Hoạt động nghiên cứu

Nghiên cứu là một trong 5 hoạt động chính của Viện IRED. Các lĩnh vực nghiên cứu mà Viện IRED đã và đang quan tâm đều nhằm hướng đến việc hiểu rõ hơn về thực trạng của giáo dục Việt Nam, về các nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, về lịch sử giáo dục của Việt Nam và các nước, cũng như hướng đến việc đề xuất những giải pháp thiết thực cho công cuộc canh tân nền giáo dục của Việt Nam.

Cụ thể các hướng nghiên cứu mà Viện IRED đang quan tâm bao gồm:

 • Triết lý giáo dục
 • Thực trạng giáo dục
 • Lịch sử giáo dục
 • Giáo dục các nước
 • Giáo dục so sánh
MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN IRED
 • Đề tài nghiên cứu:
  Vai trò các chủ thể then chốt trong giáo dục tiểu học công lập hiện nay - Nghiên cứu so sánh giữa một trường tiểu học ở Việt Nam và một trường tiểu học ở Phần Lan

  The roles of the key actors in the primary education: Comparative perspectives between a primary school in Vietnam and another one in Finland

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm: Nguyễn Khánh Trung
       - Thành viên: Lê Minh Hiếu & Nguyễn Hiên

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Một số trí thức cho rằng giáo dục Việt Nam đang “lạc đường” so với thế giới. Cách ví von này mô tả một hiện trạng rất đáng báo động, bởi nói như triết gia Seneque người Tây Ban Nha cách đây hơn 2000 năm trong La vie heureuse : “Khi chúng ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng rời xa đích đến”. Phải chăng đây là hiện trạng thực sự của giáo dục Việt Nam hiện này?... Xem thêm >>

   

  Công bố kết quả nghiên cứu

  Nguyen, K. T. (15/4/2013). Xem người Phần Lan làm sách giáo khoa [Exploring how textbooks are developed in Finland]. Retrieved from Tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20130415/xem-nguoi-phan-lan-lam-sach-giao-khoa/542793.html ... Xem thêm >>

 • Đề tài nghiên cứu:
  Tìm hiểu hệ thống giá trị được chuyển tải qua sách giáo khoa giáo dục đạo đức, giáo dục công dân của bậc học phổ thông ở Việt Nam và việc nhận thức, vai trò của một số chủ thể xã hội đối với nội dung chương trình

  Exploration of the value systems transmitted through text books on moral education and civic education from K-12 in Vietnam: Awareness and roles of key actors in school curriculum

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Nghĩa
       - Thành viên: Nguyễn Hiên

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Bằng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này làm rõ cơ cấu & biến chuyển của hệ thống giá trị được chuyển tải trong sách giáo dục đạo đức, giáo dục công dân ở bậc học phổ thông tại Việt Nam hiện nay… Xem thêm >>


 • Đề tài nghiên cứu:
  Nghiên cứu so sánh về giáo dục nhận thức ASEAN và về giáo dục công dân tại mười quốc gia ASEAN

  Comparative Study on Education for ASEANness and Citizenship education in Ten  ASEAN Countries

  Nhóm nghiên cứu:
       - Chủ nhiệm toàn dự án (10 nước ASEAN): Toshifumi Hirata
       - Đồng chủ nhiệm dự án tại Việt Nam: Masao Ishimura & Giản Tư Trung

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

 • Đề tài nghiên cứu:
  Hiểu về “Tự do”

  Understanding on Liberty

  Nhà nghiên cứu:
       Nguyễn Văn Trọng

  Tình trạng thực hiện:
       - Đã hoàn tất

  Tóm tắt đề tài nghiên cứu

  Trong quá khứ lịch sử nước ta, chính quyền trung ương của nhà nước phong kiến thường không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của người dân; công việc đó là của các vị chức sắc trong làng xã. Các thiết chế làng xã kiểm soát chặt chẽ cuộc sống cá nhân của các thành viên, kết quả là đã sản sinh ra mô hình nhân cách “con người “tiểu kỷ”, cam chịu thân phận hèn mọn, bị động, nhờ ân huệ, vun quén, xà xẻo, khôn khéo lẩn tránh...” (Trần Đình Hượu, 1988). Các thiết chế ấy không cho phép một cá tính độc đáo nào tồn tại. Xem thêm >>

  Công bố
       Nguyen, T. V. (2015). Nhung ghi chep ve quyen tu do lua chon . Ha Noi: Tri Thuc.