Tọa đàm "So sánh giáo dục gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam"

 Ban Tổ Chức “Tọa Đàm IRED” xin trân trọng thông báo về buổi tọa đàm kỳ này của Viện IRED như sau:  

 • Chủ đề:  “SO SÁNH GIÁO DỤC GIA ĐÌNH GIỮA PHỤ HUYNH PHÁP VÀ VIỆT NAM"

 • Thời gian: Chiều Thứ 6, ngày 25/11/2016 (từ 13g30 đến 16g30)
 • Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM.
 • Diễn giả: TS. Nguyễn Khánh Trung
 • Hình thức: Thuyết trình và tọa đàm/đối thoại giữa Diễn giả và người tham dự.
 • Thành phần: Giáo sư/giảng viên của các trường đại học và các nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức nghiên cứu nhà nước và tư nhân.
 • Ngôn ngữTiếng Việt
 • Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí (vì hoạt động phục vụ cộng đồng học thuật).
 • Lịch trình:
  13h30 - 14h00: Đón tiếp & Giao lưu
  14h00 - 16h00: Thuyết trình
  16h00 - 17h00: Tọa đàm/Đối thoại
 • Đơn vị tổ chức: Viện IRED (một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận).

Nội dung Tọa đàm

«Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới » (Montessori). Nghĩa là tương lai của đứa trẻ thế nào, suy rộng ra, chất lượng nguồn nhân lực quốc gia thế nào, phần lớn tùy thuộc vào nhận thức, cách nghĩ và cách giáo dục con cái của những «bàn tay đưa nôi» trong gia đình. Trong ý thức về tầm quan trọng của giáo dục gia đình như vậy, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu so sánh về nhận thức và các phương thức thực hành giáo dục con cái hằng ngày của các phụ huynh Pháp và Việt. 
Để có dữ liệu, chúng tôi đã nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn các phụ huynh Pháp và Việt, cũng như đã chọn quan sát một số gia đình tại hai nước nhằm mô tả, phân tích, so sánh những tương đồng và khác biệt, cũng như khuynh hướng biến chuyển trong nhận thức và cách thực hành giáo dục con cái của họ trong bối cảnh riêng của từng quốc gia và bối cảnh chung trên thế giới với sự tác động của toàn cầu hóa và văn hóa số hiện nay… diễn giả sẽ trình bày kết quả của dự án nghiên cứu này trong tọa đàm.

«Bàn tay đưa nôi là bàn tay thống trị thế giới» (Montessori). Nghĩa là tương lai của đứa trẻ thế nào, suy rộng ra, chất lượng nguồn nhân lực quốc gia thế nào, phần lớn tùy thuộc vào nhận thức, cách nghĩ và cách giáo dục con cái của những «bàn tay đưa nôi» trong gia đình. Trong ý thức về tầm quan trọng của giáo dục gia đình như vậy, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu so sánh về nhận thức và các phương thức thực hành giáo dục con cái hằng ngày của các phụ huynh Pháp và Việt. 

Để có dữ liệu, chúng tôi đã nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn các phụ huynh Pháp và Việt, cũng như đã chọn quan sát một số gia đình tại hai nước nhằm mô tả, phân tích, so sánh những tương đồng và khác biệt, cũng như khuynh hướng biến chuyển trong nhận thức và cách thực hành giáo dục con cái của họ trong bối cảnh riêng của từng quốc gia và bối cảnh chung trên thế giới với sự tác động của toàn cầu hóa và văn hóa số hiện nay… diễn giả sẽ trình bày kết quả của dự án nghiên cứu này trong tọa đàm.

Đôi dòng về Diễn giả Nguyễn Khánh Trung


Ông Nguyễn Khánh Trung tốt nghiệp cử nhân xã hội học tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp cử nhân văn chương Pháp tại Đại học KHXH&NV TP. HCM, tốt nghiệp thạc sĩ và sau đó là tiến sĩ xã hội học tại Đại học Toulouse Jean Jaurès (Cộng hòa Pháp) với học bổng của Hiệp hội các trường Đại học nói tiếng Pháp (AUF).
Bên cạnh việc nghiên cứu, từ 2004  đến nay, Ông là giảng viên thỉnh giảng cho trường Đại học Mở và một số trường đại học khác tại Tp. HCM  với các môn học như Lịch sử Xã hội học, Xã hội học nhập môn, Phương pháp nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu của ông từ khi làm luận văn thạc sĩ cho đến nay luôn là giáo dục Việt Nam và Phương pháp định tính. Ông đã công bố nhiều bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, tham gia nhiều hội thảo quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước, cũng như thường xuyên có ý kiến bình luận trên báo chí về các vấn đề thời sự liên quan đến giáo dục.
Gần đây nhất, tháng 4/2015, công trình nghiên cứu của ông về vai trò các chủ thể then chốt trong giáo dục tiểu học công lập Việt Nam và Phần Lan hiện nay đã được Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, kết hợp với DTBooks và Viện IRED xuất bản và phát hành với tiêu đề “Giáo dục Việt Nam và Phần Lan – một nghiên cứu so sánh điển hình về vai trò các chủ thể tại hai trường tiểu học công lập của hai nước và “So sánh giáo dục gia đình giữa các phụ huynh Pháp và Việt Nam” được Nhà Xuất bản Khoa học xã hội kết hợp với Viện IRED xuất bản và phát hành.

  Quý vị vui lòng xem nội dung của buổi Tọa đàm tại đây.