Tọa đàm: "Tư tưởng Giáo dục thời Hy Lạp Cổ đại"

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học là một trong những “Sinh hoạt Học thuật” có tính thường xuyên của Viện IRED. Hiện Viện IRED đang triển khai song song 2 chuỗi tọa đàm là “Triết học Giáo dục” và “Nghề nghiên cứu”. Với chuỗi tọa đàm “Triết học Giáo dục”, chúng ta có thể cùng bàn luận về tư tưởng giáo dục, triết lý giáo dục, quan điểm giáo dục cổ-kim, Đông-Tây. Chuỗi tọa đàm “Nghề nghiên cứu” hướng tới các khía cạnh liên quan đến nghề nghiên cứu,  đặc biệt là trong khoa học xã hội và khoa học giáo dục: tình hình nghiên cứu, xu hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tinh thần nghiên cứu, đạo đức nghiên cứu, chuẩn mực nghiên cứu, kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, công bố nghiên cứu…

Viện IRED tiếp tục tổ chức buổi tọa đàm tiếp theo, thuộc chuỗi tọa đàm “Triết học Giáo dục”, với chủ đề là: “Tư tưởng giáo dục thời Hy Lạp cổ đại” (buổi tọa đàm trước đây cũng thuộc chuỗi tọa đàm này là: “Tinh thần giáo dục khai minh của thời khai minh”)

“Các dân tộc khác làm ra thần thánh, vua chúa và ma quỷ. Chỉ có dân tộc Hy Lạp làm ra con người” (Werner Jaeger). Các nhân vật khổng lồ thời Hy Lạp cổ đại đã đặt nền móng cho hầu hết các  ngành khoa học của nhân loại. Họ đã quan niệm như thế nào về giáo dục?  Buổi tọa đàm sẽ tập trung vào cuộc đối thoại đầu tiên về giáo dục, với các nhân vật như Socrate và các nhà du giáo thời bấy giờ. Cuộc đối thoại này  đã để lại những ảnh hưởng lâu dài, tới tận ngày nay, cho nền giáo dục phương Tây.

Việc tìm hiểu các tư tưởng về giáo dục Hy Lạp cổ đại có thể giúp chúng ta cùng suy nghĩ về các vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay.

Những người tâm huyết với giáo dục, gồm các học giả và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền giáo dục Việt Nam sẽ gặp gỡ tại Viện IRED và chia sẻ suy nghĩ của họ về chủ đề này.   

Thông tin về chương trình cụ thể như sau:

- Chủ đề: Tư tưởng giáo dục thời Hy Lạp cổ đại

- Thời gian: 14h00- 17h30, thứ Bảy ngày 17/03/2012

- Địa điểm: Viện IRED, số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp.HCM

Đơn vị tổ chức:  Viện IRED

- Phí tham dự: Miễn phí tham dự


     Diễn giả chính – Nguyễn Văn Khoa

                      Nhà nghiên cứu triết học – Bùi Văn Nam Sơn

                         Viện trưởng Viện IRED  – Giản Tư Trung

             TS. Hoàng Thị Tuyết, Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM

                Giảng viên Lê Minh Tiến, Trường ĐH Mở TP. HCM