Tọa đàm "Nghiên cứu Định tính và Nghiên cứu Định lượng: Một quan điểm so sánh"

 

Ban Tổ Chức “Tọa Đàm IRED” xin trân trọng thông báo về buổi tọa đàm kỳ này của Viện IRED như sau:

Tài liệu tham khảo

Xin vui lòng bấm vào đường link dưới đây để tải về tài liệu tham khảo của Tọa đàm kỳ này:

Slide Tiếng Việt

Slide Tiếng Anh

 •  Chủ đề: "Nghiên cứu Định tính và Nghiên cứu Định lượng: Một quan điểm so sánh"
 • Thời gian: Chiều Thứ 3, ngày 05/8/2014 (từ 13g30 đến 16g30)
 • Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM.
 • Diễn giả: Gs. Kimberly Goyette, Giám đốc Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam, Đại học Temple (Hoa Kỳ).
 • Hình thức: Thuyết trình và tọa đàm/đối thoại giữa Diễn giả và người tham dự.
 • Thành phần: Các giáo sư/giảng viên của các trường đại học/cao đẳng, các nhà nghiên cứu thuộc các tổ chức nghiên cứu nhà nước, tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận .
 • Ngôn ngữ: Anh-Việt (có phiên dịch)
 • Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí
 • Lịch trình:
  13h30 – 14h00: Đón tiếp & Giao lưu
  14h00-16h00: Thuyết trình
  16h00 – 16h30: Tọa đàm/Đối thoại
 • Đơn vị tổ chức: Viện IRED (một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận).

Nội dung Tọa đàm

Nội dung Tọa đàm sẽ xoay quanh các quan điểm tiếp cận khi tiến hành nghiên cứu định tính (qualitative research) và định lượng (quantitative) trong giai đoạn thu thập (collection of data) và phân tích dữ liệu (analysis of data). Tọa đàm cũng đề cập đến các công cụ phổ biến được vận dụng trong nghiên cứu định tính và định lượng; đồng thời, lưu ý các vấn đề gặp phải khi tiến hành phân tích dữ liệu nghiên cứu theo cách tiếp cận qui nạp (inductive approach) và diễn giải (deductice approach). Tính hiệu lực (validity) trong nghiên cứu cũng là vấn đề quan tâm của Tọa đàm.

Đôi dòng về Diễn giả Gs. Kimberly Goyette

 

Gs. Kimberly Goyette hiện là Giám đốc Trung tâm Triết học, Văn hóa và Xã hội Việt Nam thuộc Đại học Temple (Hoa Kỳ) kể từ năm 2011, sau khi kiêm nhiệm quyền giám đốc từ nhiều năm trước đó. Bà hiện đang giảng dạy tại Khoa Xã hội học của Đại học Temple. Các lĩnh vực chuyên môn của Bà bao gồm: giáo dục, chủng tộc và dân tộc, sự phân cấp, nhập cư và nhân khẩu học.

Nghiên cứu mới đây của Bà được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học Xã hội (Social Science Research) và Vấn đề Xã hội (Social Problems), xoáy sâu vào vấn đề liệu nền tảng xã hội và mong muốn nghề nghiệp có phải là nhân tố góp phần gia tăng mong muốn học đại học trong những năm qua, và nhận thức của người dân đối với các trường địa phương thay đổi như thế nào đối với các thành phần chủng tộc khác nhau.

Một nghiên cứu khác của Bà được đăng trên tạp chí Giáo dục So sánh (Comparative Education Review) tìm hiểu về việc tham gia học tại các trường đại học dân lập hay tư thục ở Việt Nam dao động như thế nào bởi các yếu tố kinh tế xã hội và các yếu tố gia đình. Cuốn sách gần đây nhất có tên Giáo dục và Nhập cư, được xuất bản năm 2013 bởi NXB Policy Press.

Bà còn đảm nhận vai trò bình duyệt cho một số các tạp chí về giáo dục và xã hội học. Bà là một trong những thành viên trong Ban biên tập của tạp chí Xã hội học Giáo dục (Sociology of Education), và là thành viên tư vấn của nhóm Xã hội học Giáo dục (Sociology of Education) thuộc Hiệp hội Xã hội học Mỹ (American Sociological Association).

 

Gs. Kimberly Goyette