Tọa đàm: "Giáo dục Khai minh"

Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu lại những vấn đề căn cơ, nền tảng nhất của giáo dục. Trong những nỗ lực chung đó, Viện IRED sẽ tổ chức chuỗi tọa đàm nhiều kỳ hướng tới một chủ đề chung là "Triết học giáo dục", nhằm tìm hiểu quan điểm giáo dục của các triết gia, các nhà tư tưởng, các nhà giáo dục trên thế giới, tìm hiểu xem các quan điểm đó đã có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của giáo dục thế giới để từ đó thảo luận, suy nghĩ về các hướng phát triển có thể cho giáo dục Việt Nam.

Tinh thần khai minh là điều hết sức cần thiết cho bản thân nền giáo dục của chúng ta hiện nay. Vì thế chuỗi tọa đàm được mở đầu bằng chủ đề "Giáo dục khai minh". Liệu tinh thần của các nhà giáo dục lỗi lạc thời Khai Minh như Kant, Rousseau… có thể giúp gì cho chúng ta?

Những người tâm huyết với giáo dục, gồm các các học giả và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của nền giáo dục Việt Nam sẽ gặp gỡ tại Viện IRED và chia sẻ suy nghĩ của họ về chủ đề này.  

Thông tin về chương trình cụ thể như sau:

- Chủ đề:Giáo Dục Khai Minh

- Thời gian: 14h00- 17h00, thứ Bảy ngày 18/02/2012

- Địa điểm: Viện IRED, số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp.HCM

- Đơn vị tổ chức:  Viện IRED

- Phí tham dự: Miễn phí tham dự

Bùi Văn Nam Sơn - Diễn giả chính

                   TS. Nguyễn Thị Từ Huy - Điều phối của Tọa đàm

                                       TS. Nguyễn Xuân Xanh

                                     TS. Phạm Lan Hương

              Hiệu trưởng của trường tiểu học Nguyễn Quang Minh