Tọa đàm: “Quan điểm Toàn cầu về Hoạt động Vui chơi, Học tập và Chương trình giảng dạy trong Giáo dục bậc Mầm non và Tiểu học”

Tài liệu tham khảo

Xin vui lòng bấm vào đường link dưới đây để tải về tài liệu tham khảo của Tọa đàm kỳ này:

Slide Tiếng Việt

Slide Tiếng Anh

Ban Tổ Chức “Tọa Đàm IRED” xin trân trọng thông báo về buổi tọa đàm kỳ này của Viện IRED như sau:

 • Chủ đề: "Quan điểm toàn cầu về hoạt động vui chơi, học tập và chương trình giảng dạy trong giáo dục bậc mầm non và tiểu học"
 • Thời gian: Chiều thứ Ba , ngày 04/3/2014 (từ 13h30 đến 16h30)
 • Lịch trình: 13h30-14h00: Giao lưu; 14h00-16h00: Thuyết trình; 16h00-16h30: Tọa đàm/Đối thoại.
 • Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP. HCM.
 • Diễn giả: TS. Sue Rogers (Trưởng khoa Khoa Giáo dục mầm non và tiểu học, Học viện Giáo dục, Đại học London, Anh Quốc)
 • Hình thức: Thuyết trình và tọa đàm/đối thoại giữa Diễn giả và người tham dự.
 • Thành phần: Các giáo sư/giảng viên của các trường đại học/cao đẳng, các nhà nghiên cứu/ chuyên gia giáo dục thuộc các tổ chức nghiên cứu nhà nước, tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận, các hiệu trưởng/phó hiệu trưởng các trường mầm non và tiểu học.
 • Phí tham dự: Hoàn toàn miễn phí (vì hoạt động phục vụ cộng đồng học thuật).
 • Đơn vị tổ chức: Viện IRED (một viện nghiên cứu độc lập và phi lợi nhuận).

Nội dung tọa đàm

Làm thế nào để các hoạt động này đóng góp tích cực vào quá trình học của trẻ? Người lớn có thể hỗ trợ các hoạt động vui chơi này như thế nào? Tọa đàm sẽ đề cập đến một số quan điểm quan trọng đang được bàn luận trên toàn cầu xung quanh vai trò của các hoạt động vui chơi cho trẻ trong giáo dục mầm non và những năm đầu đến trường của trẻ.

Tọa đàm sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Các vấn đề chính yếu được bàn luận về hoạt động vui chơi cho trẻ
 • Ảnh hưởng của các học thuyết phương Tây về hoạt động vui chơi cho trẻ
 • Học thông qua chơi đùa
 • Hoạt động vui chơi của trẻ trong chính sách giáo dục hiện nay ở Anh
 • Phát triển chương trình giáo dục theo phương pháp “chơi mà học, học mà chơi” (play-based learning).
 • Điển hình các nghiên cứu về ứng dụng phương pháp “chơi mà học, học mà chơi”
 • Tư duy lại mối quan hệ giữa hoạt động vui chơi cho trẻ và phương pháp giáo dục

Đôi dòng về Diễn giả Sue Rogers

Tiến sĩ Sue Rogers là Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học, thuộc Học viện Giáo dục, Đại học London. Bà hiện dẫn đầu một nhóm chuyên gia về chương trình, phương pháp giáo dục và học tập của trẻ từ khi mới sinh đến giai đoạn chuyển tiếp (học mầm non và tiểu học) và giai đoạn học phổ thông. Những nghiên cứu của Bà tập trung vào phương pháp giáo dục và chương trình giảng dạy bậc mầm non và tiểu học, đặc biệt về mối tương quan giữa lý thuyết và thực hành trong việc nâng cao kết quả học tập cho trẻ thông qua hoạt động phát triển thực hành sư phạm.

Tiến sĩ Rogers viết nhiều sách đã được xuất bản rộng rãi về phương pháp “chơi mà học, học mà chơi”, chính sách giáo dục mầm non và mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em trong lớp học. Các tác phẩm của Bà bao gồm: Bên trong Trò chơi đóng vai của trẻ ở Giai đoạn Giáo dục Mầm non: nghiên cứu về cách cảm nhận của trẻ (Inside Role Play in Early Childhood Education: researching children’s perspectives) (2008, Routledge), Tư duy lại Hoạt động chơi đùa của trẻ và Phương pháp giáo dục: ngữ cảnh, khái niệm và văn hóa (Rethinking Play and Pedagogy: contexts, concepts and cultures) (2011, London) và Vai trò của người lớn trong những năm đầu đời của trẻ (Adult Roles in the Early Years) (2012, Open University Press). Tác phẩm mới nhất của Bà “Xem xét lại Phương pháp Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” (Child Centred Education Reconsidered) (Routledge) sẽ được xuất bản vào cuối năm nay.

TS. Sue Rogers