Tọa đàm: "Trí thức và Khoa học"
 

Tài liệu tham khảo

Quí vị vui lòng bấm vào đây để tải về nội dung mà TS. Giáp Văn Dương đã trình bày tại buổi Tọa đàm này.

Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học là một trong những “sinh hoạt học thuật” có tính thường xuyên của Viện IRED. Hiện Viện chúng tôi đang triển khai song song 02 chuỗi tọa đàm, đó là: Chuỗi tọa đàm “Triết học giáo dục” và Chuỗi tọa đàm “Nghề nghiên cứu”. 

Với chuỗi tọa đàm “Triết học Giáo dục” thì có thể cùng bàn luận về tư tưởng giáo dục, triết lý giáo dục, quan điểm giáo dục cổ-kim, Đông-Tây. Còn với chuỗi tọa đàm “Nghề nghiên cứu” thì có thể cùng bàn luận về nhiều khía cạnh liên quan đến nghề nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu, nhất là nghiên cứu về khoa học xã hội và khoa học giáo dục. Chẳng hạn như: tình hình nghiên cứu, xu hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, tinh thần nghiên cứu, đạo đức nghiên cứu, chuẩn mực nghiên cứu, kinh nghiệm nghiên cứu, đánh giá nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, công bố nghiên cứu…

Theo tinh thần đó, mỗi chuỗi tọa đàm sẽ gồm nhiều buổi tọa đàm khác nhau. Và mỗi buổi tọa đàm sẽ tập trung trao đổi trao đổi một khía cạnh cụ thể nào đó thuộc nội dung của chuỗi tọa đàm và được phụ trách bởi một Diễn giả có uy tín về chủ đề mà Diễn giả đó phụ trách.

Tiếp theo sự thành công của các buổi Tọa đàm trong suốt thời gian vừa qua, Ban Tổ Chức Chuỗi Tọa đàm xin thông báo với cộng đồng học thuật và trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự buổi Tọa đàm sắp tới thuộc chuỗi tọa đàm “Nghề nghiên cứu” của Viện chúng tôi, với các thông tin chi tiết về buổi Tọa đàm này như sau:

Thông tin cụ thể về buổi tọa đàm thứ ba của chuỗi tọa đàm này như sau:

Chủ đề: 

Trí thức và Khoa học

Diễn giả:

TS. Giáp Văn Dương (ĐH Quốc gia Singapore)

Thời gian:

Chiều Thứ 7, ngày 02/06/2012 (từ 13h30 đến 17h00)

Địa điểm:

Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP HCM

Hình thức:

Thuyết trình và Tọa đàm/Đối thoại giữa Diễn giả và người tham dự

Nội dung:

 Để xem nội dung tóm tắt của buổi Tọa đàm, Quý vị vui lòng bấm vào đây 

Thành phần:

Giới học thuật, giới nghiên cứu, giới giáo dục
(các nhà nghiên cứu, các giáo sư/giảng viên đại học, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, và các nhà quản lý khoa học-giáo dục)

Phí tham dự:      

Hoàn toàn miễn phí tham dự

Đơn vị tổ chức:

Viện IRED

                      TS. Giáp Văn Dương