Tọa đàm: "Xu hướng mới trong Nghiên cứu Khoa học Xã hội"

Theo thống kê, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm Việt Nam chỉ có khoảng 7 công bố quốc tế về khoa học xã hội cho hằng trăm trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Có nhiều nguyên nhân tạo nên sự nghèo nàn này, nhưng theo chúng tôi, một nguyên nhân căn bản nhất là chúng ta còn yếu và lạc hậu về mặt phương pháp luận và khoa học luận trong nghiên cứu so với thế giới. Một thời, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta đã tự cô lập mình trước những trào lưu lý luận, những cách tiếp cận, những lý thuyết khác nhau trong lĩnh vực khoa học này tại các nước phát triển.

Từ ý thức như thế, nên bên cạnh những hoạt động học thuật liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Viện IRED cũng tự đặt cho mình một “sứ mệnh” khác, đó là góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam. Để làm điều này, Viện  IRED sẽ tổ chức hai hoạt động liên quan đến “Nghề nghiên cứu”.

Hoạt động đào tạo: Viện IRED sẽ tổ chức các khóa đào tạo về “Nghề nghiên cứu” trong khoa học xã hội, đặc biệt trong khoa học giáo dục, với đội ngũ giảng viên là các giáo sư có uy tín hàng đầu trên thế giới. Trong lâu dài, các chương trình đào tạo này nhằm góp phần cùng các đơn vị khác tại Việt Nam phát triển một thế hệ các nhà nghiên cứu mới, với trình độ kiến thức, kỹ năng, chuẩn mực và tinh thần của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội chuyên nghiệp ở tầm mức quốc tế.

Hoạt động tọa đàm: Viện IRED sẽ tổ chức chuỗi tọa đàm mang tên “Nghề nghiên cứu”. Đây là một diễn đàn, nơi chia sẻ, trao đổi, giao lưu học thuật dành cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên và những ai quan tâm đến nghiên cứu giáo dục nói riêng và khoa học xã hội nói chung. 

Thông tin cụ thể về buổi tọa đàm đầu tiên của chuỗi tọa đàm này như sau:

Chủ đề:  “Xu hướng mới trong nghiên cứu khoa học xã hội”
Thời gian:  Chiều thứ Sáu, từ 13h30h đến 17h00, ngày 30/03/2012
Thành phần: Giới nghiên cứu, giới học thuật 
(các nhà nghiên cứu, các giáo sư/giảng viên đại học, lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu, và các nhà quản lý khoa học-giáo dục)
Địa điểm: Trụ sở Viện IRED
Phí tham dự:

Hoàn toàn miễn phí

GS. Gilbert de Terssac


TS. Nguyễn Khánh Trung
Nhà nghiên cứu Phạm Như Hồ