Hoạt động hội thảo

Viện IRED tổ chức các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, về giáo dục và nghiên cứu giáo dục. Đồng thời, Viện IRED cũng thường xuyên tổ chức các sinh hoạt học thuật tại văn phòng Viện như: tọa đàm, hội thảo về các đề tài thuộc lĩnh vực giáo dục và khoa học xã hội.

Các hội thảo, hội nghị, tọa đàm... nói trên là các diễn đàn để các học giả, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, thảo luận về các vấn đề giáo dục then chốt mang tính lý thuyết và thực tiễn.

Quý vị có nhu cầu nhận được các thông tin về tọa đàm, hội thảo, hội nghị và các sinh hoạt học thuật khác do Viện tổ chức, vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi thông tin của quý vị tại đây.

HỘI THẢO QUỐC TẾ TIÊU BIỂU
 • Hội nghị Quốc tế về Năng lực Lãnh đạo Giáo dục Châu Á

  Chủ đề: Lãnh đạo giáo dục tại Châu Á Thái Bình Dương: Những thách thức trong nghiên cứu và thực hành
  (Leadership and Learning in Asia Pacific: Challenges for Research and Practice) 

  Tổ chức: Viện IRED và Viện Nghiên Cứu Giáo Dục Hong Kong
  Thời gian:
  Từ ngày 11 đến 13 tháng 03 năm 2012
  Địa điểm:
  Khách sạn Palace, TP. HCM, Việt Nam

MỘT SỐ TỌA ĐÀM ĐÁNG CHÚ Ý