Research

IRED offers an engaging and motivating home to Vietnamese and international scholars and researchers who are dedicated to conducting research that helps address education issues and create viable solutions to education problems in Vietnam.  Some of the main research areas include the following:

 • Educational philosophy
 • Educational history
 • Comparative education
 • Current education problems
 • Educational leadership and management
 • Educational assessment and evaluation
 • Family education
 • Special education
 • Education technology
Some recent research projects
 • Research team:

       - Principle investigator (PI): Nguyen Khanh Trung
       - Co-PIs: Le Minh Hieu & Nguyen Hien

  Status:
       - Completed

  Abstract

  Some Vietnamese intellectuals believe that the education in Vietnam is getting "lost" from the world. Such a pressing status quo of the education needs to be addressed, as Seneca, a Spanish philosopher, wrote in the Happy Life (La Vie Heureuse) 2000 years ago «once we get lost in the road, the more we keep going, the farther we move away from the destination ». Is this also a current situation of the education in Vietnam?... View more>>

  Publications

  Nguyen, K. T. (15/4/2013). Xem người Phần Lan làm sách giáo khoa [Exploring how textbooks are developed in Finland]. Retrieved from Tuổi trẻ: http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/20130415/xem-nguoi-phan-lan-lam-sach-giao-khoa/542793.html ... View more>>

 • Research team:

       - PI: Nguyen Xuan Nghia
       - Co-PI: Nguyen Hien

  Status:
       - Completed

  Abstract

  With the content analysis method, this study provides insight into the structure and development of the value system transmitted in the moral and civic education textbooks in Vietnam’s elementary and secondary schools in Vietnam… View more >>


 • Research team:

       - PI in 10 ASEAN countries: Toshifumi Hirata
       - Co-PIs in Vietnam: Gian Tu Trung & Masao Ishimura

  Status:
       - Completed

 • Research team:

       - PI: Nguyen Van Trong

  Status:
       - Completed

  Abstract

  Trong quá khứ lịch sử nước ta, chính quyền trung ương của nhà nước phong kiến thường không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của người dân; công việc đó là của các vị chức sắc trong làng xã. Các thiết chế làng xã kiểm soát chặt chẽ cuộc sống cá nhân của các thành viên, kết quả là đã sản sinh ra mô hình nhân cách “con người “tiểu kỷ”, cam chịu thân phận hèn mọn, bị động, nhờ ân huệ, vun quén, xà xẻo, khôn khéo lẩn tránh...” (Trần Đình Hượu, 1988). Các thiết chế ấy không cho phép một cá tính độc đáo nào tồn tại. Xem thêm

  Publications
       Nguyen, T. V. (2015). Nhung ghi chep ve quyen tu do lua chon . Ha Noi: Tri Thuc.

 • Research team:

       - PI: Philip Hallinger 
       - Co-PIs: La Thi Thanh Thuy, Nguyen Thi Hong Dao

  Status:
       - Completed

 • Research team:

       - PI: Bui Van Nam Son

  Status:
       - On-going 


Below are the education-governing laws and sub-laws promulgated by Vietnam's Government and Ministry of Education and Training (MOET) since 2000.